نمرات اعلام شده دانشکده مهندسی صنایع دوره تابستان

۱۵ شهریور ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۹۹۹ اطلاعیه های امتحانات
تعداد بازدید:۳۴۸
نمرات اعلام شده دانشکده مهندسی صنایع دوره تابستان

بسمه تعالی

نمرات اعلام شده دانشکده مهندسی صنایع دوره تابستان  

ردیف

نام استاد 

نام درس 

تاریخ اعلام نمره 

تجدید نظر 

1

خانم دکتر قلعه باغی 

تنظیم خانواده 

1391/06/04

 

2

خانم مهندس  احمدی 

آزفیزیک 1و2

1391/06/01

 

3

خانم مهندس مقدسی 

آفیزیک 2

1391/06/04

 

4

آقای مهندس بهروز فر 

نقشه کشی 2

1391/06/01

 

5

خانم مهندس جمالی 

ریاضی 1

1391/06/11

 

6

آقای دکتر توحیدی 

تحقیق 1 و 2 

1391/06/11

 

7

آقای گوهری 

تاریخ فرهنگ و تمدن 

1391/06/11

 

8

آقای دکتر نیک نام 

روشهای تولید 2

1391/06/14

 

9

آقای غفاری 

آشنایی با قرآن کریم 

1391/06/13

 

10

آقای دکتر عارف آذر 

فیزیک 1 و 2

1391/06/15