اطلاعیه زمانبندی ثبت نام دانشکده مهندسی صنایع در نیمسال اول ۹۲-۱۳۹۱

۱۴ شهریور ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۹۸۶ اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد
تعداد بازدید:۳۱۵
اطلاعیه زمانبندی ثبت نام دانشکده مهندسی صنایع در نیمسال اول ۹۲-۱۳۹۱

«جدول زمانبندی ثبت نام نیمسال اول 92-91 دانشکده مهندسی صنایع»

ایام ثبت نام

ورودی و مقطع

رشته تحصیلی

شنبه

91/6/18

نوبت اول

کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر +

ممتازین تمامی ورودیها، معدل کل و ترمی( مربوط به نیمسال دوم 91-90 ) 17 به بالا

کلیه رشته ها

نوبت دوم

ورودی 87 وماقبل

کلیه گرایشها

یکشنبه

91/6/19

نوبت اول

ورودی 88

کلیه گرایشها

نوبت دوم

ورودی 89

کلیه گرایشها

دوشنبه

91/6/20

نوبت اول

ورودی 90

کلیه گرایشها

نوبت دوم

میهمانان و متاخرین

کلیه گرایشها

سه شنبه

91/6/21

نوبت اول

دانشجویان کارشناسی ارشد

کلیه گرایشها

نوبت دوم

دانشجویان کارشناسی ارشد

کلیه گرایشها

 

نوبت اول ساعت00/8  لغایت00/12 نوبت دوم ساعت00/12لغایت30/16