عدم تشکیل کلاس آموزش قرآن استادبادنج روز پنج شنبه مورخ ۱۹/۵/۹۱

۱۷ مرداد ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۹۰۵ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۳۲۹
عدم تشکیل کلاس آموزش قرآن استادبادنج روز پنج شنبه مورخ ۱۹/۵/۹۱
کلیه کلاس آموزش قرآن استادبادنج روز پنج شنبه مورخ ۱۹/۵/۹۱ تشکیل نخواهد شد . جبرانی کلاسهای فوق درروزچهارشنبه مورخ25/5/ 91تشکیل می گردد . درضمن درروز پنج شنبه مورخ 26/5/91 درساعات کلاسی امتحان شفاهی قرآن کریم برگزار می شود حضورکلیه دانشجویان الزامی است .