مهلت ارائه درخواست استفاده از تخفیف ممتازین برای حائزین رتبه ممتازی در نیمسال اول تحصیلی 91-90

۱۰ مرداد ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۸۷۴ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۲۹۰
مهلت ارائه درخواست استفاده از تخفیف ممتازین برای حائزین رتبه ممتازی در نیمسال اول تحصیلی 91-90

قابل توجه حائزین رتبه ممتازی در نیمسال اول 91-90

با توجه به تعطیلی دانشگاه در فاصله زمانی 18/5/91 لغایت 31/5/91 مهلت ارائه درخواست استفاده از تخفیف ممتازین برای حائزین رتبه ممتازی در نیمسال اول تحصیلی 91-90 ، تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 16/6/91 تمدید شد.