تغییر تاریخ دفاعیه فاز سوم پروژه طراحی ایجاد مربوط به استاد ریاحی به علت برگزاری آزمون

۲۷ تیر ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۸۱۳
تعداد بازدید:۳۰۴
تغییر تاریخ دفاعیه فاز سوم پروژه طراحی ایجاد مربوط به استاد ریاحی به علت برگزاری آزمون
تاریخ دفاعیه فاز سوم پروژه طراحی ایجاد مربوط به استاد ریاحی به علت برگزاری آزمون ازروزپنجشنبه 29/4/91به روزشنبه 31/4/91موکول گردید.