اطلاعیه آموزش

افزایش ظرفیت کلاس ها

۲۱ تیر ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۷۹۱ اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد
تعداد بازدید:۳۶۹
با توجه به تکمیل اکثر کلاس های ارائه شده تکمیل شده است

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند اکثر کلاسهای ارائه شده تابستان تکمیل شده است . لیکن در روز پنجشنبه 22/4/91 راس ساعت 9 صبح ظرفیت تعدادی از کلاس ها افزایش خواهد یافت. ضمناًدانشجویانی که دردوره تابستان فارغ التحصیل خواهند شد ، در صورتی که در تاریخ فوق موفق به اخذ درس نشده باشند می توانند روز شنبه مورخ 24/4/91  به آقای دکتر حافظ الکتب در دانشکده مراجعه نمایند.