اطلاعیه

درخواست تسهیلات جهت شرکت در سومین المپیاد مخترعان

۲۱ تیر ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۷۸۹
تعداد بازدید:۲۴۲
اساتید و دانشجویانی که قصد استفاده از تسهیلات واحدجهت شرکت در سومین المپیاد مخترعان، مبتکران و نوآوران واحد مشهد را دارند

مطابق مصوبه یک‌صد و بیستمین جلسه شورای پژوهشی واحد، مورخ 04/04/91، مقررگردید اساتید و دانشجویانی که قصد استفاده از تسهیلات واحدجهت شرکت در سومین المپیاد مخترعان، مبتکران و نوآوران واحد مشهد را دارند، اختراعات خویش را به منظور داوری اولیه، به شورای پژوهشی واحد تحویل نمایند.