اطلاعیه آموزش

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

۲۱ تیر ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۷۸۸ اطلاعیه های کارشناسی ارشد
تعداد بازدید:۳۱۳
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که درس سمینار را در نیمسال اول 91-90 اخذ نموده اند آخرین مهلت جهت ارائه سمینار و ثبت نمره 10/6/91 می باشد

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که درس سمینار را در نیمسال اول 91-90 اخذ نموده اند آخرین مهلت جهت ارائه سمینار و ثبت نمره 10/6/91  می باشد و پس از تاریخ اعلام شده اقدامی در خصوص ثبتنمره میسر نمی باشد ودر لیست قرمز غایب درج می گردد و دانشجو در نیمسال بعد مجدداً درس فوق را باید اخذ نماید .