اطلاعیه

نیاز به ۲ نفر دانشجو همکار

۲۰ تیر ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۷۷۹ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۲۳۳
دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تکنولوژی آموزشی دانشکده نیاز به ۲ نفر دانشجو همکار دارد.

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تکنولوژی آموزشی دانشکده نیاز به ۲ نفر دانشجو همکارپسرآشنا به کامپیوتر(ترجیحاًسخت افزار) دارد. دانشجویان واجد شرایط می توانند به طبقه سوم دانشکده دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تکنولوژی آموزشی آقای غفاری مراجعه نمایند.