اطلاعیه اموردانشجویی

توجه به مقررات دانشکده

۱۱ تیر ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۷۴۳ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۳۲۹
دانشکده صنایع: از آنجا که دانشکده به دنبال فراهم آوردن محیطی است که در آن دانشجویان با آرامش بتوانند نتیجه یک ترم تلاش خود را به صورت عادلانه به دست آورند وضمن قدردانی از عزیزانی که همواره پایبند به مقررات بوده اند ، اعلام می دارد که عدم رعایت مقررات ،اثر بسیار غیر قابل جبرانی بر وضعیت تحصیلی دانشجو خواهد گذاشت.

معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده مهندسی صنایع طی اطلاعیه ای اعلام کرد : از آنجا که دانشکده به دنبال فراهم آوردن محیطی است که در آن دانشجویان با آرامش بتوانند نتیجه یک ترم تلاش خود را به صورت عادلانه به دست آورند وضمن قدردانی از عزیزانی که همواره پایبند به مقررات بوده اند ، اعلام می دارد که عدم رعایت مقررات ،اثر بسیار غیر قابل جبرانی بر وضعیت تحصیلی دانشجو خواهد گذاشت. همچنین مبادرت به تخلف نقض مسلم حقوق سایر هم کلاسی ها و کسانی است که انتظار دارند عین نتیجه زحمات خود را دریافت نمایند. بنابر این درخواست می گردد که با توجه به موارد ذکر شده در رعایت مقررات و حفظ حقوق دیگران نهایت سعی خود را مبذول فرمایید زیرا پس از آن عذری پذیرفته نیست.