اطلاعیه اداره امتحانات

نمرات میان ترم دکتر نوجوان

۳۰ خرداد ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۷۰۸ اطلاعیه های امتحانات
تعداد بازدید:۴۱۹
اداره امتحانات دانشکده صنایع نمرات میان دکتر نوجوان را اعلام کرد .

 

آمار مهندسی1563 کد 104               دریافت فایل

آمار مهندسی1563 کد 105               دریافت فایل

کنترل کیفیت آماری 1601 کد 103        دریافت فایل

کنترل کیفیت آماری 1601 کد 104        دریافت فایل

کنترل کیفیت آماری1601 کد 105         دریافت فایل