اطلاعیه اداره امتحانات

نمرات میان ترم نمرات اقتصاد 2 آقای مهندس پاشازاده خاچک

۲۵ خرداد ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۶۸۶ اطلاعیه های امتحانات
تعداد بازدید:۳۲۷
اداره امتحانات دانشکده طی اطلاعیه ای نمرات میان ترم نمرات اقتصاد 2 آقای مهندس پاشازاده خاچک را اعلام کرد

7:30 تـــــا 9:10

2.5

8917412147

1.5

9017512285

3.5

9017513860

4

8817010285

4.5

9017512522

3

8917410392

3

9017513185

3.5

8917311189

3

9017514557

4

8917311246

5

9017513994

5

9017513950

-

8917314351

3

9017512982

4

9017512465

2

9017512544

5

8917411034

1.5

8917411045

3

9017515918

2.75

8917011388

3

8917011445

-

8817313720

3

9017514906

3.5

8917312652

4.25

9017513062

3.75