اطلاعیه اداره امتحانات

نمرات کلاسی درس کنترل کیفیت آماری خانم دکتر سلیمانی

۲۴ خرداد ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۶۷۸ اطلاعیه های امتحانات
تعداد بازدید:۲۶۶
اداره امتحانات دانشکده نمرات کلاسی درس کنترل کیفیت آماری خانم دکتر سلیمانی را اعلام کرد .

بسمه تعالی

نمرات کلاسی درس کنترل کیفیت آماری خانم دکتر سلیمانی نیمسال دوم 91 -90

میان ترم (5)

پروژه (1.5)

تمرین و کوئیز (1.5)

شماره دانشجویی

ردیف

2.00

1.5

1.43

8717315068

1

0.50

1.45

0.48

8717012792

2

0.50

1.5

0.48

8517315033

3

1.60

1.5

1.43

8817310299

4

3.90

1.5

1.43

8717315091

5

4.60

1.5

1.43

8817313089

6

1.70

1.5

1.43

8717411290

7

1.10

0

0.00

8717011522

8

     

8617410074

9

2.10

1.5

1.43

8817311919

10

2.40

1.4

1.33

8717311345

11

     

8217320777

12

2.20

1.5

1.33

8717011409

13

3.00

1.4

1.33

8817310750

14

4.80

1.5

1.43

8817011893

15