اطلاعیه

اطلاعیه کمیته رسیدگی به تخلفات امتحانی

۱۰ خرداد ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۵۹۴ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۳۱۸
اموردانشجویی دانشکده با توجه به نزدیکی ایام امتحانات ، نکات مهمی را یادآور شد .

با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 91-90 و به منظور پیشگیری از بروز مواردی که لزوم برخوردهای انضباطی با دانشجویان را موجب می گردد، بدینوسیله از دانشجویان محترم درخواست می شود ، از انجام هرگونه رفتار مغایر با مقررات برگزاری جلسات امتحانی خودداری و عوامل برگزارکننده امتحانات را در اجرای هر چه بهتر وظایف محوله یاری فرمایند.

در این رابطه ، ذکر مواردی از قبیل استفاده غیرمجاز از کتاب ، جزوه ، یادداشت ، ماشین حساب و تلفن همراه ( حتی به صورت خاموش ) ، MP 3 Player و هر آنچه که باعث افزایش دانسته های دانشجو در جلسه امتحانی گردد؛ و نیز ارتکاب اعمال و رفتاری که باعث بر هم زدن نظم جلسه امتحانی و مزاحمت برای سایر دانشجویان می شود، به عنوان مصادیق تخلف امتحانی ضروری می نماید.

لازم به ذکر است ، جرائم در نظر گرفته شده برای تخلفات امتحانی ، بستگی به نوع و اهمیت آن ، درج نمره 25/0 برای امتحان درس مورد نظر و در صورت تکرار ، محرومیت از تحصیل تا دو نیمسال تحصیلی می باشد که باعث ایجاد افت شدید در وضعیت تحصیلی دانشجو گردیده و ضرورت رعایت مراتب فوق الذکر را بیش از پیش نمایان می سازد.

خاطر نشان می سازد، پس از برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 91-90 تعداد 6 فقره پرونده تخلف امتحانی در کمیته انضباطی دانشکده مورد بررسی قرار گرفت که جرائمی از قبیل تذکر کتبی و درج در پرونده آموزشی ( به دلیل همراه داشتن تقلب ) و محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال ( به دلیل بر هم زدن نظم جلسه و توهین به مراقب جلسه ) برای دانشجویان خاطی در نظر گرفته شده است.