نمرات میان ترم

اعلام نمرات میان ترم کنترل موجودی ۱

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۴۸۶ اطلاعیه های امتحانات
تعداد بازدید:۳۳۲
دانشکده صنایع - اداره امتحانات دانشکده نمران میان ترم درس کنترل موجودی ۱ دکتر محمدی تبار را اعلام کرد. طبق نظر استاد مربوطه، نمره افرادی که در جلسه میان ترم غیبت داشته اند، صفر محسوب می شود. ضمناً نمرات از 5 نمره اعلام شده است. سهم میان ترم در نمره نهایی 5 نمره خواهد بود.

شماره دانشجویی

نمره

8617310141

2.25

8617410377

4

8717011601

2.75

8717012309

4.5

8717313022

4.25

8717314450

3.5

8717314618

4.25

8717315013

2.5

8717411515

4.25

8717411593

1.5

8717411841

2

8717411920

3.5

8717412099

4

8717412178

1.75

8817010386

4

8817010678

5

8817010948

3

8817011174

2

8817011602

3.75

8817012041

2.5

8817310402

4

8817310727

1.5

8817310895

4.5

8817311267

4

8817311302

5

8817311481

4.5

8817312101

3.5

8817313236

5

8817313359

3

8817410245

4.25

8817410335

5

8817410447

2.25

8817410649

2.75

8817410706

4.75