قابل توجه کلیه دانشجویان ارشد

۳۱ فروردین ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۲۷۸ اطلاعیه های آموزشی
تعداد بازدید:۳۶۶
ابتدا از سایت http:\\azad.ac.ir وارد کتابخانه دیجیتال شوید . سپس فرم register را پر نمایید به این ترتیب در پایان روز کاربری شما فعال شده و برای شما ایمیل ارسال می شود ، لذا با این کابری شما از هر اینترنتی می توانید به کتابخانه دیجیتال وصل شوید.
1-ابتدا از سایت http:\\azad.ac.ir  وارد کتابخانه دیجیتال شوید .   سپس فرم register  را پر نمایید به این ترتیب در پایان روز کاربری شما فعال شده و برای شما ایمیل ارسال می شود ، لذا با این کابری شما از هر اینترنتی می توانید به کتابخانه دیجیتال وصل شوید.