عدم تشکیل کلیه کلاس های استاد مسجدی در تاریخ های ۲/۲/۱۳۹۱ و ۹/۲/۱۳۹۱

۳۰ فروردین ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۲۶۷ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۳۱۹
عدم تشکیل کلیه کلاس های استاد مسجدی در تاریخ های ۲/۲/۱۳۹۱ و ۹/۲/۱۳۹۱
 کلیه کلاس های استاد مسجدی در تاریخ های ۲/۲/۱۳۹۱ و ۹/۲/۱۳۹۱ تشکیل نخواهد شد.