عدم تشکیل کلاس جبرانی درس مدریت عملیات استاد سرفراز روز پنج شنبه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۱

۳۰ فروردین ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۲۶۶ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۲۵۰
عدم تشکیل کلاس جبرانی درس مدریت عملیات استاد سرفراز روز پنج شنبه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۱
کلیه کلاس های جبرانی استاد سرفراز بجز درس مدریت عملیات در روز پنج شنبه مورخ 31/1/1391 تشکیل خواهد شد.دانشجویان محترم دقت فرمایید که فقط درس مدریت عملیات تشکیل نمی شود.و کلاس های مدیریت استراتژیک به قوت خود باقیست.