عدم تشکیل کلاس طراحی ایجاد مربوط به استاد ریاحی روز یکشنبه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۱

۲۶ فروردین ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۲۴۸ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۲۷۲
عدم تشکیل کلاس طراحی ایجاد مربوط به استاد ریاحی روز یکشنبه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۱
 کلاس طراحی ایجاد مربوط به استاد ریاحی روز یکشنبه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۱ تشکیل نخواهد شد و به هفته بعد یکشنبه مورخ 3/2/1391 موکول گردید.