تغییر ساعت کلاس تحقیق در عملیات ۲ مربوط به استاد جوانشیر در روزهای یکشنبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ و ۲۷/۱/۱۳۹۱

۱۶ فروردین ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۲۱۶ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۲۹۳
تغییر ساعت کلاس تحقیق در عملیات ۲ مربوط به استاد جوانشیر در روزهای یکشنبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ و ۲۷/۱/۱۳۹۱
کلاس درس  تحقیق در عملیات ۲ مربوط به استاد جوانشیر در روزهای یکشنبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ و ۲۷/۱/۱۳۹۱ از ساعت 30/17 لغایت 45/19 تشکیل خواهد شد. شایان ذکر است سایر کلاس های استاد جوانشیر طبق برنامه قبلی تشکیل خواهد شد.