بازارچه خیریه

۲۲ اسفند ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۳۱۸۸ اطلاعیه های دفتر فرهنگ
تعداد بازدید:۴۴۰
بازارچه خیریه که از تاریخ 14/12/90 الی 16/12/90 وتاریخ 17/12/90 اختتامیه بود بنفع کودکان سرطانی که توسط دفتر فرهنگ اسلامی وکانون فیلم وتئاتر وکارکنان دانشکده مهندسی صنایع برگزار گردید مبلغ پانزده میلیون ریال کمکهای مردمی جمع آوری گردید که طی فیش بانک تجارت به حساب موسسه خیریه امام علی (ع) واریز شد
بازارچه خیریه که از تاریخ 14/12/90 الی 16/12/90 وتاریخ 17/12/90 اختتامیه بود بنفع کودکان سرطانی که توسط دفتر فرهنگ اسلامی وکانون فیلم وتئاتر وکارکنان دانشکده مهندسی صنایع برگزار گردید مبلغ پانزده میلیون ریال کمکهای مردمی جمع آوری گردید که طی فیش بانک تجارت به حساب موسسه خیریه امام علی (ع) واریز شد