بهره برداری دانشجویان کارشناسی ارشد از پایگاه‌های الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف از تاریخ 17/12/90 تا 31/1/91

۲۲ اسفند ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۳۱۸۷ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۳۶۰
توافق نامه‌ای در خصوص بهره برداری دانشجویان کارشناسی ارشد از پایگاه‌های الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف از تاریخ 17/12/90 تا 31/1/91 منعقد شده است. دانشجویان دانشکده جهت صدور معرفی نامه به معاونت پژوهش و فناوری - دفتر کتابخانه‌ها و مراکز اسناد واقع در خیابان سپهبد قرنی مراجعه نمایند.
توافق نامه‌ای در خصوص بهره برداری دانشجویان کارشناسی ارشد از پایگاه‌های الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف از تاریخ 17/12/90 تا 31/1/91 منعقد شده است. دانشجویان دانشکده می توانند جهت صدور معرفی نامه به معاونت پژوهش و فناوری - دفتر کتابخانه‌ها و مراکز اسناد واقع در خیابان سپهبد قرنی مراجعه نمایند.