دفتر مشاوره دانشجویی(مشاوره خانوادگی) توسط سرکار خانم شاهواری ( کارشناس روانشناس )

۲۲ اسفند ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۳۱۸۴ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۲۹۲
از تاریخ 22/12/90 در روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 10 الی 15 تا پایان سال تحصیلی 90-91 دفتر مشاوره دانشجویی(مشاوره خانوادگی) توسط سرکار خانم شاهواری ( کارشناس روانشناس ) پیرامون مسائل دانشجویان و خانواده آنان دایر می باشد جهت هماهنگی به امور دانشجویی دانشکده - سرکار خانم موسوی مراجعه فرمائید

قابل توجه دانشجویان محترم

از تاریخ 22/12/90 در روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 10 الی 15 تا پایان سال تحصیلی 90-91 دفتر مشاوره دانشجویی(مشاوره خانوادگی) توسط سرکار خانم شاهواری ( کارشناس روانشناس ) پیرامون مسائل دانشجویان و خانواده آنان دایر می باشد جهت هماهنگی به امور دانشجویی دانشکده - سرکار خانم موسوی مراجعه فرمائید