برگزاری جلسه دفاعیه

۳۰ بهمن ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۳۰۱۶
تعداد بازدید:۲۱۳
عنوان پایان نامه: استفاده از روشهای داده کاوی در بررسی اثربخشی سیستم نگهداری تعمیرات شرکت واحد اتوبوسرانی نام دانشجو: داود مصدر استاد راهنما: دکتر ماکویی استاد مشاور: دکتر شجاعی روز دفاعیه: شنبه 6/12/90 ساعت 30/10 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

عنوان پایان نامه: استفاده از روشهای داده کاوی در بررسی اثربخشی سیستم نگهداری تعمیرات شرکت واحد اتوبوسرانی

نام دانشجو: داود مصدر

استاد راهنما: دکتر ماکویی

استاد مشاور: دکتر شجاعی

روز دفاعیه: شنبه 6/12/90 ساعت 30/10

مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع