برگزاری جلسه دفاعیه

۳۰ بهمن ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۳۰۱۵
تعداد بازدید:۲۳۳
عنوان پایان نامه: مدلسازی و حل مسئله مکان یابی هاب مرکز در حالت احتمالی نام دانشجو: آیدا امیدوار استاد راهنما: دکتر بشیری استاد مشاور: دکتر توکلی مقدم روز دفاعیه: یکشنبه 7/12/90 ساعت 8 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

عنوان پایان نامه: مدلسازی و حل مسئله مکان یابی هاب مرکز در حالت احتمالی

نام دانشجو: آیدا امیدوار

استاد راهنما: دکتر بشیری

استاد مشاور: دکتر توکلی مقدم

روز دفاعیه: یکشنبه 7/12/90 ساعت 8

مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع