قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام شهریه بلندمدت (وزارت علوم)

۳۰ بهمن ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۳۰۱۴ اطلاعیه های آموزشی
تعداد بازدید:۴۰۶
به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام شهریه بلندمدت (وزارت علوم) می رساند که جهت دریا‌فت فرم وتکمیل مداراک تا تاریخ 7/12/90 به صندوق رفاه دانشجوئی دانشکده مراجعه نمایند. لازم به ذکر می باشد به درخواستهای بعداز تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد...

 

اطلاعیه فوری
 
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم در مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد
 
به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام شهریه بلندمدت (وزارت علوم)  می رساند که جهت دریا‌فت فرم 
 
وتکمیل مداراک تا تاریخ 7/12/90 به صندوق رفاه دانشجوئی دانشکده مراجعه نمایند. لازم به ذکر می باشد به
 
درخواستهای بعداز تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
                                                                                             اداره صندوق رفاه دانشجوئی