مهلت اعلام نمرات دروس پروژه نهایی،کار آموزی و کارورزی

۲۹ بهمن ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۹۹۵ اطلاعیه های آموزشی
تعداد بازدید:۵۳۳
مهلت اعلام نمرات دروس پروژه نهایی،کار آموزی و کارورزی جهت دانشجویان مقطع کارشناسی حداکثر تا تاریخ 30/11/90 اعلام می گردد بعد از تاریخ یاد شده در لیست نمرات غیبت درج و در وضعیت دانشجویان ثبت می گردد.
مهلت اعلام نمرات دروس پروژه نهایی،کار آموزی و کارورزی جهت دانشجویان مقطع کارشناسی حداکثر تا  تاریخ 30/11/90 اعلام می گردد بعد از تاریخ    یاد شده در لیست نمرات غیبت درج و در وضعیت دانشجویان ثبت می گردد.