تخفیف به ممتازین مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد

۱۹ بهمن ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۹۱۹ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۲۵۴
تخفیف به ممتازین مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد...

v                      تخفیف به ممتازین مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد: دانشجویانی که در نیمسال دوم 90-89  معدل بالای 17 دارند  تا پایان بهمن فرصت دارند تا  فرم ذیل را پرینت گرفته و پس از تکمیل تحویل دفتر امور دانشجویی دانشکده صنایع نمائید، بدیهی است درخواست تخفیف ممتازین پس از تاریخ های فوق برای نیمسال دوم  قابل اجرا نخواهد بود.

v                     تخفیف ممتارین ترم اول 91- 90 : تا پایان اردیبهشت فرصت دارند تا فرم ذیل را تکمیل و تحویل دفتر امور دانشجویی نمایند

    قابل ذکر است دانشجویانی که رضایت کامل مسئولین دانشکده  را از نظر اخلاق، رفتار ورعایت شئون دانشجویی جلب نمایند تخفیف مذکور اعطا خواهد گردید.

  توجه دانشجویان ممتاز در صورتی که درخواست تخفیف را تکمیل نفرمایند شامل تخفیف ممتازین نمی گردند.

فرم ذیل پرینت و  تکمیل شود