مشاهده خطا در نمرات

۱۸ بهمن ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۹۱۱ اطلاعیه های امتحانات
تعداد بازدید:۲۵۵
قابل توجه دانشجویان کارشناسی به جز درس مبانی برق آقای دکتر محسنی کلیه نمرات دانشکده صنایع ثبت شده است در صورت مشاهده خطا در نمره با اداره امتحانات دانشکده تماس گرفته شود.
قابل توجه دانشجویان کارشناسی به جز درس مبانی برق آقای دکتر محسنی کلیه نمرات دانشکده صنایع ثبت شده است در صورت مشاهده خطا در نمره با اداره امتحانات دانشکده تماس گرفته شود.