استعمال دخانیات خارج از شئونات محیط های دانشگاهی

۱۰ بهمن ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۸۳۷ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۱۸۸
استعمال دخانیات خارج از شئونات محیط های دانشگاهی و فرهنگی می باشد. با خودداری از مصرف سیگار چهره فرهنگی محل تحصیل خود را حفظ فرمایید.
استعمال دخانیات خارج از شئونات محیط های دانشگاهی و فرهنگی می باشد. با خودداری از مصرف سیگار چهره فرهنگی محل تحصیل خود را حفظ فرمایید.