مقررات کمیته انضباطی دانشگاه

۱۰ بهمن ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۸۳۶ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۲۹۳
مقررات کمیته انضباطی دانشگاه
قوانین و مقرراتی که هم اکنون در حال مطالعه آن می باشید برای آن دسته از دانشجویانی که در ایام امتحانات نا آگاهانه مرتکب تخلف و یا تقلب می شوند و از عواقب آن مطلع نیستند. ضمن اینکه کمیته انضباطی – بدوی دانشکده صنایع آرزومند است که دانشجو با مطالعه دقیق این آئین نامه متنبه شده و به ارزش وجودی خود به عنوان یک دانش پژوه و جوینده علم پی ببرد و هرگز تخلفی انجام ندهند.
 
ب - تخلفات آموزشی واداری : اعمالی که نقض مقررات آموزشی و اداری دانشگاه باشند.
1-ب: تخلف : نقض مقررات جلسه امتحان بدون ارتکاب فعل یا وجود قرائن دیگر که عامل معنوی در تقلب را محرز کند و هر آنچه که موجب افزایش دانسته های دانشجو نشود، که اهم مصادیق آن عبارتند از : همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه یادداشت، موبایل، ام پی تری پلیر، ماشین حساب و ... (مگر با مجوز استاد مربوطه ). نوشتن اسم غیر واقعی روی برگه امتحانی، ترک جلسه امتحان پس از رویت سئوالات و قبل از امضای لیست حضور و غیاب، فراهم نمودن شرایط برای استفاده سایر دانشجویان از پاسخنامه خود یا کمک به دیگران برای پاسخگویی به سئوالات .
2-ب : تقلب در امتحان پایان ترم
تقلب : استفاده از هر آنچه که دانسته های دانشجو را در جلسه امتحان افزایش داده یا موجب تغییر نمره درس مربوطه شود. مصادیق آن عبارتند از: استفاده غیر مجاز از کتاب، جزوه، یادداشت، ماشین حساب ، تلفن همراه ، ام پی تری پلیر و ... 
تبصره 1: چنانچه دانشجوئی در طول یک ترم 2 بار اقدام به تقلب کند به طوری که فاصله زمانی مناسب برای تشکیل جلسه در خصوص تخلف اولیه وابلاغ رای کمیته انضباطی به وی وجود نداشته باشد، محرومیت وی با اخذ تعهد به حالت تعلیق در آید و به درج نمره طبق ائین نامه اکتفا شود. بدیهی است در صورت تکرار تقلب ، نسبت به تشدید حکم اولیه اقدام خواهد شد.