برنامه انتخاب واحد دانشجویان ارشد صنایع - صنایع

۲۹ دی ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۷۹۵ اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد
تعداد بازدید:۳۲۲
انتخاب واحد دانشجویان ارشد

با سلام

دانشجویان محترم به پیوست برنامه نهایی درسی ترم آینده برای گرایش صنایع – صنایع را ملاحظه نموده و برنامه ترم بعدی خود را هماهنگ نمائید. ضمناً به چند نکته ذیل توجه فرمائید:

1.       انتخاب واحد در روز دوشنبه مورخ 17/11/90 انجام خواهد شد.

2.       دانشجویان محترم در ترم جاری بایستی واحد سمینار خود را اخذ نمایند.

3.       برای دانشجویان ارشد حذف و اضافه وجود ندارد لذا در انتخاب واحد خود نهایت دقت را داشته باشند.

4.       دانشجویانی که یکی از دروس اصلی سیستم های صف و یا طراحی سیستم های صنعتی را اخذ نکرده اند بایستی در این ترم درس باقیمانده را اخذ نمایند.

5.       ظرفیت هر کلاس برای ارائه طبق بخشنامه های آموزشی به جز دو درس اصلی برابر 15 نفر خواهد بود. لذا سعی کنید آلترناتیو جایگزین برای دروس خود داشته باشید که در صورت تکمیل ظرفیت یک کلاس بتوانید درس جایگزین را اخذ نمائید.

6.       دانشجویانی که در ترم 3 قرار دارند و می خواهند واحد پایان نامه را اخذ کنند ویا سمینار را اخذ می کنند توجه داشته باشند که بایستی تا 15 اردیبهشت پروپوزال خود را تصویب کنند.

7.       دانشجویان برای اخذ واحد سمینار و یا پایان نامه بایستی در زمان انتخاب واحد درس مورد نظر را ابتدا بر اساس نام استاد "نامعلوم" اخذ کرده و سپس توسط دانشکده تخصیص استاد انجام خواهد شد.

8.       دانشجویان درصورت سوال در مورد محتوای دروس و یا نحوه انتخاب واحد حتما با مدیر گروه خود مشورت لازم را داشته باشند.

9.       برای دانشجویان صنایع - صنایع و سیستم های اقتصادی اجتماعی درس فرایندهای تصادفی و احتمال کاربردی همان درس الگوریتم های فرا ابتکاری (متاهیوریستیک) بوده که توسط دکتر حسین زاده کاشان بصورت کاملا حرفه ای ارائه خواهد شد.

10.   در صورت تکمیل ظرفیت یک کلاس دانشجویان می توانند درس مورد نظر را در ترم آینده نیز اخذ نمایند.ü      با توجه به 2 واحد سمینار دانشجویان لازم است بین 11 تا 14 واحد درس را اخذ نمایند.

11.   دانشجویان محترم لازم است با توجه به گرایش مورد علاقه برای انجام پایان نامه "تحقیق در عملیات و تولید" و همچنین "آمار کاربردی و مهندسی کیفیت" دروس خود را اخذ نمایند.

 

موفق باشید – دکتر قضاوتی

مدیر گروه مهندسی صنایع -  صنایع 

ghezavati@iust.ac.ir

 

روز شنبه :

فرایندهای تصادفی و احتمال کاربردی – د. حسین زاده کاشان – 10-7:30

برنامه ریزی متغیرهای صحیح – د. نادری 12:15 – 10

مباحث منتخب 1 (شش سیگما) – د. رئیسی – 15:40-13:30

شبیه سازی کامپیوتری – د. رئیسی 18- 15:45

 

روز یکشنبه:

قابلیت اطمینان – د. جوانشیر – 10- 7:45

طراحی سیستم های صنعتی – د.توکلی مقدم 15:40- 13:30

تئوری توالی عملیات – د.توکلی مقدم 18- 15:45

 

روز دوشنبه:

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه – د.رشیدی – 15:40-13:30

سیستم های صف – 18- 15:45

پیش بینی و آنالیز سریهای زمانی – د. نورالسناء – 15:40- 13:30 و 18-15:45 (80% ظرفیت کلاس به دانشجویان سیستم های اقتصادی اجتماعی اختصاص خواهد یافت و دانشجویان صنایع بایستی با مراجعه حضوری به مدیر گروه این درس را اخذ نمایند)

 

سه شنبه:

مباحث منتخب 1 (مدیریت زنجیره تامین) – د. محمدی بیدهندی – 15:40- 13:30

کاربرد فازی در تصمیم گیری – د.ساعتی – 12:15- 10