زمان امتحان تئوری و عملی درس نقشه کشی صنعتی 2

۲۷ دی ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۷۸۹
تعداد بازدید:۳۴۲
امتحان تئوری و عملی درس نقشه کشی صنعتی 2 کد درس ۱۵۴۸ کد کلاس ۱۰۶ استاد آقای مهدی ثالثی در تاریخ ۶/۱۱/۹۰ ساعت ۱۳ برگزار می گردد.
امتحان تئوری و عملی درس نقشه کشی صنعتی  2 کد درس ۱۵۴۸ کد کلاس ۱۰۶ استاد آقای مهدی ثالثی در تاریخ ۶/۱۱/۹۰ ساعت ۱۳ برگزار می گردد.