برگزاری جلسه دفاعیه

۱۲ دی ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۷۱۰
تعداد بازدید:۱۸۶
برگزاری جلسه دفاعیه عنوان پایان نامه: زمانبندی جرثقیل محوطه در ترمینالهای کانتینری با به کارگیری روش فراابتکاری نام دانشجو: مرجان السادات فاطمی قمی استاد راهنما: دکتر جوانشیر استاد مشاور: دکتر فاطمی قمی روز دفاعیه: سه شنبه 13/10/90 ساعت 30/14 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

برگزاری جلسه دفاعیه

عنوان پایان نامه: زمانبندی جرثقیل محوطه در ترمینالهای کانتینری با به کارگیری روش فراابتکاری

نام دانشجو: مرجان السادات فاطمی قمی

استاد راهنما: دکتر جوانشیر

استاد مشاور: دکتر فاطمی قمی

روز دفاعیه: سه شنبه 13/10/90 ساعت 30/14

مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع