برگزاری جلسه دفاعیه

۱۱ دی ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۷۰۴
تعداد بازدید:۱۵۲
عنوان پایان نامه: مقایسه روشهای اکتساب دانش انسان محور و ارائه یک روش ساخت یافته برای مستندسازی تجارب خبرگان در سازمانهای صنعتی نام دانشجو: مهسا رشیدی استاد راهنما: دکتر تقوی فرد استاد مشاور: دکتر نوجوان روز دفاعیه: دو شنبه 12/10/90 ساعت 16 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

عنوان پایان نامه: مقایسه روشهای اکتساب دانش انسان محور و ارائه یک روش ساخت یافته برای مستندسازی تجارب خبرگان در سازمانهای صنعتی

نام دانشجو: مهسا رشیدی

استاد راهنما: دکتر تقوی فرد

استاد مشاور: دکتر نوجوان

روز دفاعیه: دو شنبه 12/10/90 ساعت 16

مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع