برگزاری امتحان پایان ترم درس نقشه کشی ۱ مربوط به استاد رضا علیزاده روز سه شنبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰

۱۰ دی ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۷۰۲ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۳۰۹
برگزاری امتحان پایان ترم درس نقشه کشی ۱ مربوط به استاد رضا علیزاده روز سه شنبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰
برگزاری امتحان پایان ترم درس نقشه کشی ۱ مربوط به استاد رضا علیزاده روز سه شنبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ از ساعت 00/9 لغایت 00/11 در کلاس 102