برگزاری کلاس جبرانی درس محاسبات عددی مربوط به استاد گلبانگ روز شنبه ۱۰/۱۰/۱۳۹۰

۰۷ دی ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۶۸۹ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۲۱۲
برگزاری کلاس جبرانی درس محاسبات عددی مربوط به استاد گلبانگ روز شنبه ۱۰/۱۰/۱۳۹۰
برگزاری کلاس جبرانی درس محاسبات عددی مربوط به استاد گلبانگ روز شنبه ۱0/۱۰/۱۳۹۰ از ساعت 00/8 لغایت 00/11 و از ساعت 00/12 لغایت 00/15