برگزاری کلاس جبرانی اقتصاد عمومی ۱ مربوط به استاد رافعی روز شنبه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰

۰۷ دی ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۶۸۱ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۲۵۲
برگزاری کلاس جبرانی اقتصاد عمومی ۱ مربوط به استاد رافعی روز شنبه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰
برگزاری کلاس جبرانی اقتصاد عمومی ۱ مربوط به استاد رافعی روز شنبه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰به شرح ذیل
1 - کد 100 از ساعت 30/7 لغایت 55/9 در کلاس 207
2 - کد 103 از ساعت 55/9 لغایت 20/12 در کلاس 203