برگزاری کلاس جبرانی درس سازماندهی و رهبری مربوط به استاد فتحی روز شنبه ۱۰/۱۰/۱۳۹۰

۰۴ دی ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۶۴۱ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۲۴۵
برگزاری کلاس جبرانی درس سازماندهی و رهبری مربوط به استاد فتحی روز شنبه ۱۰/۱۰/۱۳۹۰
برگزاری کلاس جبرانی درس سازماندهی و رهبری مربوط به استاد فتحی روز شنبه ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ از ساعت 00/13 لغایت 15/15 در کلاس شماره 14