برگزاری کلاس جبرانی درس قید و بند مربوط به استاد محمدرضا دهقان روز چهار شنبه مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۰

۰۴ دی ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۶۴۰ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۱۹۶
برگزاری کلاس جبرانی درس قید و بند مربوط به استاد محمدرضا دهقان روز چهار شنبه مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۰
برگزاری کلاس جبرانی درس قید و بند  کد 101 مربوط به استاد محمدرضا دهقان روز چهار شنبه مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۰ از ساعت 50/10 لغایت 20/12 در کلاس شماره  205