برگزاری کلاس جبرانی درس مهندسی فاکتور های انسانی مربوط به استاد امین در تاریخ های ۷/۱۰/۱۳۹۰- ۸/۱۰/۱۳۹۰ -۱۰/۱۰/۱۳۹۰

۰۴ دی ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۶۳۹ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۲۱۱
برگزاری کلاس جبرانی درس مهندسی فاکتور های انسانی مربوط به استاد امین در تاریخ های ۷/۱۰/۱۳۹۰- ۸/۱۰/۱۳۹۰ -۱۰/۱۰/۱۳۹۰
برگزاری کلاس جبرانی درس مهندسی فاکتور های انسانی مربوط به استاد امین در تاریخ های ۷/۱۰/۱۳۹۰- ۸/۱۰/۱۳۹۰ -۱۰/۱۰/۱۳۹۰
روز چهارشنبه مورخ 7/10/1390 از ساعت  30/17 لغایت 00/19 در کلاس شماره 204
روز ینجشنبه مورخ 8/10/1390 از ساعت  55/9لغایت 20/12در کلاس شماره 14
روز ینجشنبه مورخ 8/10/1390 از ساعت  00/13لغایت 45/15در کلاس شماره 205
روز یشنبه مورخ 10/10/1390 از ساعت  30/17لغایت 00/19در کلاس شماره 102