برگزاری کلاس جبرانی درس فیزیک ۱ و ۲ مربوط به استاد علی رادفر روز یکشنبه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۰

۰۴ دی ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۶۳۸ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۲۷۵
برگزاری کلاس جبرانی درس فیزیک ۱ و ۲ مربوط به استاد علی رادفر روز یکشنبه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۰
برگزاری کلاس جبرانی درس فیزیک ۱ و ۲ مربوط به استاد علی رادفر روز یکشنبه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۰ در کلاس 203
فیزیک 1 کد 133 از ساعت 30/13 لغایت 45/15
فیزیک 2 کد 131 از ساعت 45/15 لغایت 00/18