برگزاری کلاس جبرانی درس ریاضی پیش دانشگاهی مربوط به استاد خانم آرزو حیدری روز یکشنبه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰

۳۰ آذر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۶۱۲ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۵۰۹
برگزاری کلاس جبرانی درس ریاضی پیش دانشگاهی مربوط به استاد خانم آرزو حیدری روز یکشنبه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰
کلاس جبرانی درس ریاضی پیش دانشگاهی مربوط به استاد خانم آرزو حیدری روز یکشنبه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ به شرح ذیل برگزار خواهد شد.
1 - کد کلاس 301 از ساعت 50/10 لغایت 20/12 در کلاس شماره 208
2 - کد کلاس 302 از ساعت 30/13 لغایت 00/15 در کلاس شماره 14