برگزاری کلاس جبرانی درس فیزیک ۲ استاد عباداله نادری روز یکشنبه ۴/۱۰/۱۳۹۰

۳۰ آذر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۶۰۹
تعداد بازدید:۳۳۸
برگزاری کلاس جبرانی درس فیزیک ۲ استاد عباداله نادری روز یکشنبه ۴/۱۰/۱۳۹۰
 کلاس جبرانی درس فیزیک ۲ مربوط به استاد عباداله نادری روز یکشنبه ۴/۱۰/۱۳۹۰ کد درس 134 از ساعت 55/9 لغایت 20/12 در کلاس شماره 203 برگزار خواهد شد.