برگزاری کلاس جبرانی درس نقشه کشی صنعتی ۱ مربوط به استاد حامد احمدی روز پنج شنبه ۱/۱۰/۱۳۹۰

۲۹ آذر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۵۹۵ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۳۲۸
برگزاری کلاس جبرانی درس نقشه کشی صنعتی ۱ مربوط به استاد حامد احمدی روز پنج شنبه ۱/۱۰/۱۳۹۰
کلاس جبرانی درس نقشه کشی صنعتی ۱ مربوط به استاد حامد احمدی روز پنج شنبه ۱/۱۰/۱۳۹۰ در کلاس شماره 203 به شرح ذیل برگزار خواهد شد.
کد کلاس 120 از ساعت 30/7 لغایت 55/9
کد کلاس 109 از ساعت 55/9 لغایت 20/12