عدم برگزاری کلاس های استاد عدنان سپهری روز یکشنبه 1/8/1390

۳۰ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۱۳۲
تعداد بازدید:۵۷۵
عدم برگزاری کلاس های استاد عدنان سپهری روز یکشنبه 1/8/1390
 کلاس های استاد عدنان سپهری روز یکشنبه 1/8/1390 تشکیل نخواهد شد.