عدم برگزاری کلاس های استاد خالد آذری در روز شنبه و یکشنبه 30/7/1390 لغایت 1/8/1390

۲۷ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۱۲۳
تعداد بازدید:۶۸۹
عدم برگزاری کلاس های استاد خالد آذری در روز شنبه و یکشنبه 30/7/1390 لغایت 1/8/1390
 کلاس های استاد خالد آذری در روز  شنبه و یکشنبه 30/7/1390 لغایت 1/8/1390 تشکیل نخواهد شد.