عدم برگزاری کلاس تحقیق 2 استاد اشکان حافظ الکتب روز یکشنبه مورخ 1/8/1390

۲۷ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۱۱۰
تعداد بازدید:۴۲۴
عدم برگزاری کلاس تحقیق 2 استاد اشکان حافظ الکتب روز یکشنبه مورخ 1/8/1390
 کلاس تحقیق 2 استاد اشکان حافظ الکتب روز یکشنبه مورخ 1/8/1390 تشکیل نخواهد شد ضمناً بقیه کلاس های ایشان برگزار خواهد شد.