عدم تشکیل کلاس استاد سعدا... ابراهیم نژاد روز چهارشنبه مورخ 27/7/1390

۲۷ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۱۰۶
تعداد بازدید:۳۰۰
عدم تشکیل کلاس استاد سعدا... ابراهیم نژاد روز چهارشنبه مورخ 27/7/1390
 کلاس استاد سعدا... ابراهیم نژاد روز چهارشنبه مورخ 27/7/1390 برگزار نخواهد شد.