عدم تشکیل کلاس های استاد سیدبابک ابراهیمی در روز پنج شنبه مورخ 28/7/1390

۲۶ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۱۰۱
تعداد بازدید:۳۳۶
عدم تشکیل کلاس های استاد سیدبابک ابراهیمی در روز پنج شنبه مورخ 28/7/1390
 کلاس های استاد سیدبابک ابراهیمی ( درس اقتصاد عمومی (1)) در روز پنج شنبه مورخ 28/7/1390 تشکیل نخواهد شد.